Recovery of P from animal manure by struvite or calcium phosphate (KB-26-010-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

In 2016 is de hoeveelheid orthofosfaat en organisch gebonden fosfaat bepaald in (fracties van) melkveemest. In 2017 is dit onderzoek voortgezet met varkensmest en digestaat van melkveemest. De hoeveelheden orthofosfaat bleken laag te zijn. Het kan alleen teruggewonnen worden na dure voorbehandelingen (spoelen met water of aanzuren). In de faeces van gespeende biggen en vleesvarkens werd een hoger gehalte aan orthofosfaat aangetroffen dan in de andere mestsoorten. Hier liggen dus wel mogelijkheden. In 2018 wordt bepaald hoe we dit gehalte kunnen beïnvloeden door de voeding van de varkens (Ca-inhoud en pH).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/18