R&D Mathematical biology (WOT-01-003-100)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project/programma heeft als doel om expertise te ontwikkelen in het verkrijgen van kwantitatief biologisch inzicht in gastheer-pathogeensystemen door middel van wiskundig modelleren op verschillende organisatieniveaus: cel-, weefsel-, orgaan-, gastheer en populatieniveau. Dit is van belang omdat (de dynamica van) infectieprocessen op deze verschillende, maar gekoppelde niveaus plaatsvinden, waarbij de dynamische wisselwerking tussen gastheer en pathogeen (denk aan bijvoorbeeld immuunrespons vs virulentie) plaatsvindt op in-elkaar-passende  niveaus zoals  cel/weefsel, orgaan/systeem, de gastheer als geheel. Deze wisselwerkingen bij de infectieprocessen hebben, doordat ze bepalend zijn voor bijv. latente periode, pathogeenuitscheiding, infectieuze periode en mortaliteit, weer consequenties voor de transmissie tussen gastheren en dus voor de epidemiologische karakteristieken van de infectie (populatieniveau).

 

Om het doel van dit programma te bereiken worden twee lijnen van onderzoek voorgesteld:

1)         Binnen-gastheer dynamica: Het ontwikkelen van modellen om inzicht te krijgen in pathogeen-cel-orgaan interacties die kunnen worden gebruikt om de ontwikkeling en toepassing van  ex-vivo laboratoriummodellen te ondersteunen;

2)         Populatie (tussen-gastheer) dynamica: Het ontwikkelen van een nieuwe generatie van  epidemiologische modellen die in staat zijn om host heterogeniteit en de effecten daarvan te beschrijven en de koppeling maken tussen de binnen- en tussen-gastheerdynamica.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/23