Rapportages ihkv internationale wetten en verdragen t.a.v. biodiversiteit (WOT-04-009-033, WOT-04-009-009)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een aantal internationale wetten en verdragen ten aanzien van het behoud en herstel van biodiversiteit, landschap en bossen geratificeerd. Het Ministerie dient verantwoording af te leggen over de implementatie van deze internationale wetten en verdragen aan internationale commissies. Deze verantwoording vindt plaats via verplichte rapportages. Om tijdig aan de rapportageverplichtingen te kunnen voldoen en om te zorgen voor kwalitatief goede rapportages, ondersteunt WENR sinds 2004 het ministerie bij het maken van de rapportages.

 

The Ministry of Agriculture, Nature and Food quality (LNV) has ratified a number of international laws and treaties regarding the preservation and restoration of biodiversity, landscape and forests. The Ministry should be accountable for the implementation of these international laws and treaties on international committees. This accountability is through mandatory reporting. WENR supports the ministry since 2004 to meet the reporting requirements.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1131/12/21