Rapportage Natuurverkenning (WOT-04-011-033)

Project: EZproject

Project Details

Description

Elke 4 jaar dient het PBL het wettelijke product Natuurverkenning te publiceren. De Natuurverkenning wordt in nauwe samenwerking met de WOT N&M geschreven. Voor de Natuurverkenning 2050 worden drie scenario's uitgewerkt aan de hand waarvan de toekomst van natuur en het natuurbeleid in Nederland wordt verkend. Het is de bedoeling in 2020 een eerste rapportage uit te brengen over de eerste twee scenario's. Het eerste scenario (Business as Usual) verkent welk doelbereik in 2050 wordt gerealiseerd als het nu vastgestelde beleid wordt uitgevoerd. Het twee scenario (Hoger Doelbereik) verkent hoe, met een plus op het bestaande natuurbeleid, het doelbereik kan worden vergroot.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1231/12/20

Research Output

Natuurbescherming: tijd voor een andere aanpak

Breman, B. C., Dirkx, G. H. P., Pouwels, R., van Egmond, P. M. & van Hinsberg, A., 2020, In : Nieuwe Veluwe. 1, p. 10-11

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Referentiescenario's Natuur: Tussenrapportage Natuurverkenning 2050

van Hinsberg, A., van Egmond, P., Pouwels, R., Dirkx, G. H. P. & Breman, B. C., 2020, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 122 p. (PBL; no. 3574)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurbescherming in Nederland: tijd voor een nieuwe praktijk

Dirkx, G. H. P., Breman, B. C., van Egmond, P., van Hinsberg, A. & Pouwels, R., 2019, In : Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde. 36, 3, p. 167-173

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Open Access