Rapportage Natuurverkenning (WOT-04-011-033)

Project: EZproject

Description

Elke 4 jaar dient het PBL het wettelijke product Natuurverkenning te publiceren. De Natuurverkenning wordt in nauwe samenwerking met de WOT N&M geschreven. Voor de eerstvolgende Natuurverkenning worden drie scenario's uitgewerkt aan de hand waarvan de toekomst van natuur en het natuurbeleid in Nederland wordt verkend: Business as Usual; 100% doelbereik en Veerkrachtige Systemen. Over de uitkomsten van de eerste twee scenario's (Business as Asual en 100% doelbereik) staat de rapportage voor 2019 gepland.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1231/12/19