Rapportage Natuurverkenning (WOT-04-011-033)

Project: EZproject

Project Details

Description

Elke 4 jaar dient het PBL het wettelijke product Natuurverkenning te publiceren. De Natuurverkenning wordt in nauwe samenwerking met de WOT N&M geschreven. Voor de Natuurverkenning 2050 worden drie scenario's uitgewerkt aan de hand waarvan de toekomst van natuur en het natuurbeleid in Nederland wordt verkend. Het is de bedoeling in 2020 een eerste rapportage uit te brengen over de eerste twee scenario's. Het eerste scenario (Business as Usual) verkent welk doelbereik in 2050 wordt gerealiseerd als het nu vastgestelde beleid wordt uitgevoerd. Het twee scenario (Hoger Doelbereik) verkent hoe, met een plus op het bestaande natuurbeleid, het doelbereik kan worden vergroot.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1231/12/21