Rapportage LEN (WOT-04-010-033.16, WOT-04-010-033.14, WOT-04-010-034.54)

Project: EZproject

Project Details

Description

In 2017 (PBL & WUR, 2017) is de eerste evaluatie verschenen. In deze evaluatie lag de nadruk op een ex-ante evaluatie en dus de vraag in hoeverre de doelstellingen in 2027 haalbaar zijn. In deze tweede evaluatie ligt de nadruk op een ex-post evaluatie en dus terugkijken op de resultaten van het natuurbeleid in de periode 2010-2019 van 5 deelprojecten.  De 5 deelprojecten vormen gezamenlijk de basis voor het Hoofdrapport.

De evaluatie van de 5 deelprojecten van de  Lerende Evaluatie creëren uitkomsten die benut kunnen worden voor beleidsuitvoering en verbetering. Deze lerende aanpak vergt veel afstemming tussen de deelprojecten onderling (Kernteam overleg) als ook met beleidsbetrokkenen op een aantal cruciale momenten in het onderzoek. De tijd benodigd voor het Hoofdrapport valt onder dit deelproject, alsmede de tijd benodigd voor het lanceren van een Event om de uitkomsten van het hoofdrapport te delen, als mede de tijd die nodig is voor het schrijven van 1 a 2 populair wetenschappelijke artikelen door de de WUR.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20