Rapid risk assessment exotische dierziekten (WOT-01-003-078)

  • de Vos-de Jong, Clazien (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Voor een goed risicomanagement van de insleeprisicos van deze dierziekten is het belangrijk te weten welke ziekten de grootste risicos vormen. Doel van dit project is het ontwikkelen van een rapid risk assessment tool (RRAT), waarmee het insleeprisico van verschillende dierziekten snel beoordeeld kan worden. De resultaten van deze tool kunnen gebruikt worden om dierziekten te prioriteren voor preventie, early warning, surveillance en bestrijding.

De basis van de RRAT zijn drie databases. De eerste beschrijft de verspreiding van de dierziekten in de wereld, de tweede geeft aan via welke insleeproutes de ziekten naar Nederland kunnen komen en de derde geeft een indicatie van het belang van deze insleeproutes per diersoort. Op basis van de informatie in deze databases zal een semi-kwantitatieve risicoscore berekend worden om de dierziekten te prioriteren. Ook kan de RRAT gebruikt worden om regios of handelsstromen te identificeren die het meest bijdragen aan het insleeprisico voor Nederland. Door de RRAT te koppelen met GIS software kunnen risicokaarten gegenereerd worden. Het is de bedoeling dat de RRAT een flexibele tool is waarvan de databases regelmatig ge-update kunnen worden voor tijdige signalering van nieuwe of veranderende risicos.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1731/12/20

Research Output

Rapid risk assessment of exotic animal disease introduction

de Vos-de Jong, C. J., Petie, R., van Klink, E. G. M. & Swanenburg, M., 12 Nov 2018.

Research output: Contribution to conferenceAbstractAcademic

Zoonotic Risk Related to Importation of Live Animals

Tafro, N., Stenvers, O., de Vos-de Jong, C. J. & De Rosa, M., 9 Nov 2018.

Research output: Contribution to conferencePosterAcademic