Provinciale Sturing op verbinding van natuur en economie (WOT-04-010-036.99)

Project: EZproject

Project Details

Description

In 2017 is een analysebouwwerk ontwikkeld aan de hand van perspectieven op het vlak van de door provincies beoogde verbinding tussen natuur en economie en van de door provincies beoogde of ingezette vormen van sturing. Hoewel dit bouwwerk helpt om te structureren en te identificeren wat de interventielogica achter provinciale aanpakken op het verbinden van natuur en economie is, is het nog geen evaluatiekader en is het voor het PL nog niet heel inzichtelijk hoe dit gebruikt kan worden. Hier ligt de grootste opgave voor dit project in 2018. Dit behelst het expliciet maken van hoe verbinden van natuur en economie als beleid getypeerd wordt en daarmee samenhangend, welk type beleidsevaluatie het meest passend is. Deze activiteiten vormen fase 1 van het project. Na een beslismoment met de begeleidingscommissie worden de benodigde veranderingen doorgevoerd en zal er naar alle waarschijnlijkheid ook uitwisseling met provincies en PBL plaatsvinden. Deze activiteiten vormen fase 2 en 3 van het onderzoek en zullen na fase 1 gedefinieerd worden. Het project levert een analyse- en evaluatiekader op rondom provinciale sturing op het verbinden natuur en economie. In 2018 wordt een technical report opgeleverd dat aan het PBL handvaten voor evaluatie bevat.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19