Proportion of fluoroquinolone resistance in broilers (WOT-01-002-028)

  • Bello Gonzalez, Teresita (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Fluoroquinolonen (FQ) zijn antibiotica die van kritisch belang zijn voor de volksgezondheid. Door het jarenlange gebruik in de humane en veterinaire sector is de resistentie tegen deze groep antibiotica wereldwijd gestegen. Dit wordt als een risico voor de volksgezondheid gezien. Daarom is het veterinair gebruik van FQ in Nederland in het laatste decennium tot een minimum beperkt. Echter, de resistentie tegen FQ in indicator E. coli en campylobacter uit landbouwhuisdieren daalt minder snel dan verwacht. De hypothese is dat het huidige gebruik van flumequine bijdraagt aan resistentie tegen alle FQs. In dit project zal deze hypothese onderzocht worden om vervolgens de strategie om resistentie tegen FQ verder te reduceren voort te zetten en mogelijk te versnellen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21