Programma SL Bosbeheer en Revitalisering 2023-2026; Ontsluiting databases t.b.v. kengetallen en monitioring (BO-43.10-005-006)

Project: LNV project

Project Details

Description

De Bossenstrategie draagt bij aan het behalen van klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen. De databases vormen een referentiepunt voor bosonderzoek, het vaststellen van lange termijn effecten van beheer,  en monitoring van de bossen. De databases staan deels intern online binnen WUR, deels extern, deels zijn het ruwe data bijv dendrometers die geplaatst zijn in de bosreservaten.  Maar gebruik is minimaal.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/24