Programma management (WOT-05-001-010, WOT-05-001-020, WOT-05-406-011, WOT-05-406-150)

Project: EZproject

Project Details

Description

De uitvoering van de coördinatie, inclusief kwaliteitsborging en verplichtingen vanuit de DCF, van het wettelijk visserijonderzoek zoals ondergebracht in WOT programma 05. Hieronder valt ook de communicatie over het programma met de opdrachtgever.

De coördinatie van het programma is in handen van CVO, in nauwe samenwerking met de betrokken beleidsmedewerkers van het Ministerie van LNV en de bij het programma behorende AdviesCommissie en het OpdrachtgeversOverleg. De internationale afstemming van de opzet en uitvoering van het programma valt eveneens binnen dit project. Ook de operationele aansturing namens LNV van de zeegaande onderzoeksschepen wordt binnen dit project uitgevoerd.

StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/21