Prijsverzameling (WOT-06-001-013, WOT-06-375-0013)

Project: EZproject

Project Details

Description

De doelstelling is het verzamelen, vastleggen en publiceren van prijs- en marktinformatie bij afnemende en toeleverende bedrijven rond het primaire bedrijf in agri-food alsmede de berekening en verstrekking van representatieve prijzen en prijsindices.

Het ministerie van LNV verplichtingen richting Eurostat om prijsindices aan te leveren. Deze en onderliggende data dienen ook als basis voor diverse andere projecten voor LNV waarin prijsinformatie wordt gebruikt. Zo wordt de verzamelde data gebruikt in het project Actuele situatie van Nederlandse land- en tuinbouw en de Barometer agrarische sectoren.

StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/23