Project Details

Description

In dit KB project zullen wij een framework ontwikkelen en toepassen om de rol en vormen van macht te duiden in transities in voedselsystemen in laag en middeninkomen landen. Het uiteindelijke doel van het project is het bieden van een handelingsperspectief en evidence-based opties voor strategieen om met macht om te gaan in food systems. Dit project zal in nauwe samenwerking met de eindgebruikers (BuZa en geslecteerde ambassades) uitgevoerd worden.

 

Dit project zal uiteindelijk in 2022 resulteren in :

  • Een overzicht van geleerde lessen over de rol van macht in transities in voedselsystemen in laag en midden inkomen landen
  • Inzicht in de barrieres die de bestaande machtsstructuren veroorzaken, en mogelijke strategieën voor het veranderen van deze structuren en de implicaties van veranderingen voor verschillende groepen in de samenleving
  • Handelingsperspectieven voor geslecteerde stakeholders over wat de mogelijkheden zijn om te waarborgen dat lange termijn transitieprocessen in het voedseldomein ongelijke machtsverhoudingen doen veranderen (in positieve zin).

 

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19