Platform Methodologie (KB-41-004-002)

Project: LNV project

Project Details

Description

De focus van de activiteiten van het Platform Methodologie in 2022 ligt op het thema 'Data en Infrastructuur' met als doel antwoorden te bieden over hoe een volledig DT-raamwerk kan worden geboden (d.w.z. van gegevensverzameling tot 'controle'). Het platform zal in 2022 ook toezicht houden op verkennende projecten, 'exploratoty projects' (EP), kleine onderzoeksprojecten die de technische aspecten van het ontwerpen en ontwikkelen van een digitale tweeling onderzoeken.

Eerdere verkennende projecten (EP) zijn gebruikt om specifieke ontwikkelingsgebieden aan te pakken. In 2022 zal het platform twee grote EP's hebben, waarvan de eerste (EP-2022-1) het identificeren van de barrières en knelpunten, het overwegen van uitdagingen en hoe te communiceren over disciplines, evenals de successen van het investeringsthema. Het project omvat kennis van de vlaggenschipprojecten, beide platforms, het programmabestuur, evenals leden van eerdere EP's die allemaal waardevolle ervaringen hebben waaruit lessen kunnen worden getrokken, best practices voor samenwerking en de huidige resultaten benadrukken. Het project moet antwoord geven op de vraag naar de relevantie en/of 'maturity' en 'readiness' van DT-ontwikkeling voor de WUR op de huidige bekende en lopende casussen .
De tweede EP (EP-2022-2) zal zich richten op het realiseren van een DT-prototype als een showcase die kan worden gebruikt als ontwikkelingskader voor toekomstige DT's; het aanpakken van 'maturity' en 'readiness' van bepaalde aspecten van Digital Twins (bijv. gegevens inwinning; gegevensvisualisatie).

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.