Platform Inclusiveness (KB-41-004-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

In de ontwikkeling en organisatie van de activiteiten voor 2021 streven we naar slimme samenwerking met andere partijen, om binnen het beperkte budget toch zinvolle bijdragen te kunnen leveren. De oproep voor exploratory projecten biedt ook inhoud aan de academische workshop die we willen organiseren, en voor de dialogen proberen we samen te werken met Wageningen Dialogues. De volgende activiteiten staan op de agenda:

  • Finalisering van de publicatie van het academische paper (geaccepteerd met revisies)
  • Organisatie van een open call voor exploratory projecten, evaluatie van voorstellen en keuze van projecten. Het thema voor dit jaar is Verantwoorde data praktijken voor digital Twins in het veld van de landbouw en levenswetenschappen.
  • Drie ondersteunende bijeenkomsten voor de postdoc projecten en de exploratory projecten om de opzet van de projecten te bespreken, de voortgang, en de resultaten. Deze ondersteunende bijeenkomsten streven naar de ontwikkeling van een gemeenschap van sociale wetenschappen en geesteswetenschappen rond de DT projecten bij WUR.
  • Ontwikkeling en organisatie van dialogen met de flagship projecten en de maatschappelijke betrokkenen. Als dit passend is dan gebruiken we de instrumenten voor engagement die we in de exploratory projecten van 2020 hebben ontwikkeld. We onderzoeken op het moment mogelijkheden om samen te werken met Wageningen Dialogues hieromtrent. Voor ieder flagship project zullen we een dialoog organiseren. In praktijk zal dit ofwel als drie oafhankelijke bijeenkomsten georganiseerd worden, of als een dialoog met verschillende sub-sessies.
  • Promotie van de instrumenten die in 2020 in de exploratory projecten werden ontwikkeld.
  • Ontwikkeling en organisatie van een academische workshop over Verantwoorde data praktijken foor Digital Twins in de landbouw en de levenswetenschapppen in November 2021. Voor deze workshop zal de hele DT gemeenschap binnen WUR worden uitgenodigd. De workshop zal gebaseerd zijn op de bevindingen uit de exploratory projects van 2021 en zal lezingen agenderen van internationale sprekers.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.