Plantenviruscollecties (BO-43-102.04-002, BO-43-011.02-001, BO-20-002.01-001, BO-20-020-001, BO-20-002-020)

Project: EZproject

Project Details

Description

Half december 2019 werd nieuwe fytosanitaire regelgeving in de EU van kracht. Validatie van toetsmethoden en diagnostica voor plantpathogenen, waaronder ook plantenvirussen en -viroiden, neemt daarin een belangrijke plaats in. Europese en nationale referentielaboratoria krijgen een belangrijke rol in dit proces. Binnen Europa is de NVWA aangewezen als Europees referentielaboratorium voor plantenvirussen en bacteriën.

Voor de ontwikkeling en validatie van toetsmethoden en diagnostica is betrouwbaar referentiemateriaal onmisbaar. De basis van zulk referentiemateriaal wordt gevormd door collecties waarin goed gekarakteriseerd en zuiver materiaal de basis vormt. Onderhoud en het regelmatig opnemen van nieuwe relevante virussen en viroïden is noodzakelijk om de kwaliteit en relevantie van een collectie ook op de langere termijn te garanderen. Dit project beoogt het op peil houden van een collectie van referentie-isolaten van (gereguleerde) plantenvirussen en viroïden die belangrijk zijn voor de land- en tuinbouwsector in Nederland, waarbij actief wordt ingezet op samenwerking op Europees niveau. Het opnemen van de gegenereerde data in een internationaal erkende en openbare database (EPPO Q-bank) en van bijbehorende isolaten in een fysieke collectie maakt dat beide toegankelijk en beschikbaar zijn voor validatie, diagnostiek en onderzoeksactiviteiten.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1331/12/21