PLACARD (KB-24-002-013)

Project: EZproject

Project Details

Description

De wereld van klimaatadaptatie en van rampenmanagement hebben veel met elkaar gemeen. Beiden proberen om de omgeving te managen op een manier dat de risico's van de omgeving op mens en maatschappij beperkt worden. Echter, elk heeft daar eigen methodes, data en beleid voor. Dat leidt vaak tot overlap, tijdverlies en inefficientie. Dit leidt tot suboptimale management strategieen.

PLACARD wil de fragmentatie tussen de adaptatie en de rampenwereld aanpakken, zowel in wetenschap, onderzoek, beleid en praktijk. De focus is onder meer op ecosystem based benaderingen in adaptatie en rampen, en dan vooral ook in watergerelateerde managementpraktijken, met het oog op het versterken van de bescherming van de Europeanen. 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/05/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.