Pilot Participatieve monitoring Oost (LUMBRICUS) (KB-36-003-016, KB-24-002-046)

Project: EZproject

Project Details

Description

Lumbricus is een meerjarig onderzoeksprogramma gericht op het creëren van een klimaat robuust bodem- en watersysteem. Het programma bestaat uit meerdere pijlers waaronder:

 

  • Bewuste bodem: De bodem als sleutel in vocht- en nutriëntenvoorziening voor landbouw en natuur. Maar ook duurzaam bodem- en waterbeheer voor een gezonde bodem onder invloed van menselijk gebruik en huidig en toekomstig klimaat;
  • Wellend Water: Het optimaliseren van de waterhuishouding van een stroomgebied. Het gaat om alle typen maatregelen die aangrijpen op het lokale en regionale grond- en oppervlaktewatersysteem;
  • Boeiende Beekdalen: Optimale benutting van natuurlijke processen voor ontwikkeling en beheer van beken en beekdalgronden;
  • Goede Governance: Governance vragen die een rol spelen om te komen tot een klimaatrobuuste inrichting van het bodem- en watersysteem.

 

 

Dit project betreft een pilot met betrekking tot participatieve monitoring met agrarische ondernemers in het gebied Stegeren binnen het waterschap Vechtstromen (Oost). In overleg met het waterschap Vechtstromen is besloten om de participatieve monitoring te richten op de experimenten met bodem- en watermaatregelen, die in het kader van het deelproject Bewuste Bodem in dit gebied zullen worden uitgevoerd.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/22