Pilot experimenteergebieden kringlooplandbouw (BO-43-111-032)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het referentiekader voor de te stellen doelen, voor een transitie richting
kringlooplandbouw conform de LNV-visie, omvat:
Betere benutting van circulaire grondstoffen voor bemesting (van planten) en
voeding (van dieren);
Optimale productie van die circulaire grondstoffen uit reststromen binnen de
landbouw, en voor/van aanpalende sectoren in het voedselsysteem, de biobased industrie en de circulaire samenleving;
Geringe tot geen verliezen in de vorm van emissies naar het milieu (integraal:
broeikasgassen, stikstof, fosfaat, geur, fijnstof, chemicalien, medicijnen);
Verbonden met de omgeving: bodem, natuur, landschap, keten, consument,
samenleving;
Gezond voor mens en dier, met dierwelzijn als basisprincipe;
Verdienstelijk voor boer en keten, met vitaal toekomstperspectief

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21