PEGASUS LEI (KB-36-001-012, KB-24-004-012)

  • Brouwer, Floor (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Uitgangspunt van PEGASUS is de noodzaak om de levering van publieke goederen en ecosysteemdiensten in de landbouw en bosbouw in de EU te verbeteren. De levering van deze goederen en diensten staan onder druk vanwege veranderingen in het landgebruik.  PEGASUS heeft tot doel om de effectieve levering van publieke goederen en ecosysteemdiensten te verbeteren. Dit wordt bereikt door de functionele relaties tussen de huidige en potentiele levering te onderzoeken, een inschatting te maken van de huidige stand van zaken rond deze goederen in Europa (op regionaal niveua) en het testen van innovatieve en kosten-effeciteve stimulansen voor het versterken hiervan. Dit inzicht draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van de primaire productie en de Europese 20202-doelstellingen van de EU voor resource efficiency. Aanbevelingen worden gedaan voor beleidsontwikkeling op nationaal en EU niveau (inclusief het GLB), het nationaal bosbouwbeleid, maar ook het milieu-, klimaat- en cohesiebeleid

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/19