PAS (WOT-04-010-037.15)

Project: EZproject

Project Details

Description

Sinds de uitspraken van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (RvS 29 mei 2019) is er in de maatschappij en sociale media een levendig (online) debat over de stikstofproblematiek ontstaan. Boeren, politici, wetenschappers en juristen dragen bij aan dit debat. Het debat is volop in beweging. Het PBL heeft behoefte aan inzicht in de maatschappelijke discoursen, het online debat en het sentiment daarbij die ontstaan na aanleiding van het PAS Arrest, en hoe die zich verhouden tot het natuurbeleid. Het doel van het project is inzicht te geven in de maatschappelijke discoursen, waaronder het online debat, en een inschatting te maken wat dit betekent voor het natuurbeleid. Het project bestaat uit: 1. een analyse van maatschappelijke discoursen na aanleiding van het PAS Arrest (incl. een media analyse van het online debat) en 2. een inschatting van de invloed hiervan op het natuurbeleid, en de te verwachten steun voor natuurbeleid en de voorgestelde maatregelen m.b.t. stikstofproblematiek.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/20