Opwarming ondergrond (KB-36-001-024)

Project: EZproject

Project Details

Description

De bodem is de afgelopen jaren door de klimaatverandering opgewarmd en zal nog verder opwarmen. Dit heeft invloed op  het bodemleven, veenoxidatie, de opname of uitstoot van broeikasgassen en andere  biogeochemische processen. In dit onderzoek wordt bepaald hoe groot die invloed is en hoe we daarop zouden kunnen anticiperen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van tijdreeksanalyse op bestaande bodemtemperatuurgegevens, literatuuronderzoek over de biotische en abiotische effecten en een beschrijving van de gevolgen van de temperatuurverandering voor een aantal natuurgebieden.  

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/22