Opleidingen Veterinair Microbioloog/AIO (WOT-01-001-003)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project beoogt veterinair-microbiologische dierziekten-experts en/of AIOs op te leiden met een brede kennis, die in de toekomst mogelijk sleutelposities binnen het expertnetwerk van Wageningen Bioveterinary\Research kunnen vervullen, ter ondersteuing van de WOT-unit. Voor de continuïteit van de WOT en de dierziektebestrijding in Nederland is dit
essentieel. Omdat deze mensen op de arbeidsmarkt meestal niet voorhanden zijn, moet Wageningen Bioveterinary Research op basis van het specialisatietraject veterinair microbioloog van de KNMvD deze mensen zelf opleiden.

StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/21