Open normen licht bij honden en konijnen (BO-20-008-015)

Project: LNV project

Project Details

Description

De wetgever hanteert voor de wettelijke borging van dierenwelzijn in toenemende mate ‘open normen’. Dit zijn normen die algemeen zijn geformuleerd, en in veelal in abstracte termen het doel aangeven dat de dierhouder moet bereiken. Binnen de kaders van de wetgeving heeft de houder vrijheid om zijn eigen route kiezen om dat doel te behalen.

Het ontbreken van middelvoorschriften plaatst handhavers voor problemen. Ze kunnen uitsluitend de mate waarin het wettelijk gestelde doel door de houder is behaald als handhavingsinstrument hanteren. Met name ten aanzien van (dag)licht en huisvesting is door inspecteurs van de LID en de NVWA aangegeven dat kennis ontbreekt om volgens de doelvoorschriften  te handhaven. Dit project beoogt om doelvoorschriften in de wet- en regelgeving ten aanzien van het aanbieden van licht bij bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren te concretiseren.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/15