Ontwikkeling van tools voor systeembenadering (BO-43-102.01-013, BO-43-011.01-013)

Project: EZproject

Project Details

Description

In de systeemaanpak duurzame gewasbescherming werken sector, industrie, distributie en overheid aan het oplossen van knelpunten om een optimale toepassing van geïntegreerde gewasbescherming, en daarmee verdere verduurzaming, mogelijk te maken. Hierbij spelen o.a. de mogelijkheid om met nieuwe teeltsystemen of precisietechnieken minder middelen in te zetten en milieuwinst te behalen, bv door pleksgewijs toe te passen. De vraag daarbij is of de huidige beoordelingsmethodieken van gewasbeschermingsmiddelen hierop zijn toegerust.

Dit project beoogt aanbevelingen te doen om te komen tot robuuste beoordelingsmethodieken waarin nieuwe teeltsystemen en precisietechnieken opgenomen kunnen worden. Bij andere teelsystemen en precisietechnieken en andere mitigerende maatregelen zijn dosering, emissie, blootstelling en milieurisico niet evenredig.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/21