Ontwikkeling van NL scenarios voor blootstelling van omwonenden (BO-43-102.01-012, BO-43-011.01-012)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit project wordt gewerkt aan de verbetering en de onderbouwing van modellen en methodieken voor de beoordeling van de blootstelling van omwonenden als gevolg van het landbouwkundig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In afwachting van het advies van de Gezondheidsraad aan de regering wordt gewerkt aan het maken van wetenschappelijke publicaties van de metingen die in het kader van het OBO-project zijn uitgevoerd voor wat betreft de emissie tijdens toepassing (drift) en na toepassing (vervluchtiging). Deze publicaties zijn bedoeld ter ondersteuning van de herziening van de beoordelingsmethodiek en eventuele verdere ontwikkeling van de guidance voor de beoordeling van dit aspect in EU/N dan wel NL kader.  

Invulling van verdere werkzaamheden op basis van het advies van de Gezondheidsraad en de ontwikkelingen bij EFSA vindt in overleg met LNV en I&W plaats.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/21