Ontwikkeling toolbox/afwegingskader voor verwaarding nieuwe gewassen (BO-43-103-012)

Project: LNV project

Project Details

Description

In het hier beoogde onderzoek wordt een integraal toolbox/afwegingskader ontwikkeld voor bestaande en nieuwe bewezen kansrijke eiwitrijke gewassen voor humane consumptie. Deze belicht per gewas de volgende indicatoren/facetten:

  • landbouwkundige vereisten (zoals geschiktheid voor bodemcondities en waterbehoefte),
  • landbouwkundige waarde (zoals bijdrage aan bodemkwaliteit, stikstofbehoefte van het gewas zelf én van het volggewas het jaar erop),
  • opbrengsten van teelt (kg voedselcomponent per hectare, kg eiwit per hectare, anti-nutritionele componenten, nevenproducten, kwalitatieve beschrijving van technische functionaliteit),
  • na-oogstbehandelingen, fractioneren en verwerking (typische rendementen van procesroutes naar hoofdproduct en bijproducten, effect op voedingswaarde en technische functionaliteit, waar belanden anti-nutritionele componenten, toepassingsmogelijkheden),
  • externe impacts (zoals emissies van stikstof en broeikasgassenschattingen per kg gewasopbrengst, per kg eiwitopbrengst in teelt en per kg eiwit in voedseltoepassing); effecten op stikstofvraagstuk,
  • innovatiekansen in teelt, processing en voedseltoepassingen + effecten op bovenstaande indicatoren; hierin komen ook synergieën en trade-offs tot uiting,
  • economisch perspectief: kansen voor een sluitende businesscase; waarde-generatie; ketenorganisatie.

 

Daarmee biedt het een integraal overzicht van ‘eiwitrijke gewassen’, bottlenecks en kansen voor de eiwitrijke gewassen.

Het onderzoek bouwt voor op voortschrijdende wetenschappelijke inzichten t.a.v. gewassen en processing (zoals EU-BRISK, TIFN-Sustainable Ingredients, diverse onderzoeken bij WPSG, WU-Levensmiddelenproceskunde, ook andere gepubliceerde inzichten).

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/24