Ontwikkeling op biologie gebaseerde modellen mens en dier (KB-37-002-031)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het huidige EFSA-project over PBK-modelleren heeft als doelstelling om modelcodes en inputgegevens voor PBK-modellen te verzamelen uit de publiek openbare literatuur voor de mens (verschillende levensfases), proefdieren en landbouwhuisdieren. Deze gegevens zullen worden opgenomen in een openbaar beschikbare database die door EFSA wordt beheerd. Ook zullen de modellen worden geplaatst op het TK-plate platform van EFSA, waardoor ze toegankelijk zijn voor iedereen. Toegang tot modelcodes en inputgegevens in een openbaar beschikbare database verhoogt de transparantie van PBK-modellen, wat belangrijk is voor het toepassen van dergelijke modellen voor regulatoire doeleinden. In dit project worden de verkregen gegevens gebruikt in case studies voor relevante voedselveiligheidsvraagstukken, waarbij de mogelijkheden en de beperkingen van de PBK-modellen op een transparante manier zichtbaar worden gemaakt.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/23