Ontwikkeling op biologie gebaseerde modellen mens en dier (KB-37-002-031)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het project heeft als doelstelling om modelcodes en inputgegevens voor computermodellen die de opname en bloed/orgaanconcentraties van stoffen simuleren (zogenaamde Physiologically-based-kinetic (PBK)-modellen) te verzamelen uit de publiek openbare literatuur voor de mens (verschillende levensfases), proefdieren en landbouwhuisdieren. Deze gegevens zullen worden opgenomen in een openbaar beschikbare database die door EFSA wordt beheerd. Toegang tot modelcodes en inputgegevens in een openbaar beschikbare database verhoogt de transparantie van PBK-modellen, wat belangrijk is voor het toepassen van dergelijke modellen voor regulatoire doeleinden. In dit project worden de verkregen gegevens gebruikt in case studies voor relevante voedselveiligheidsvraagstukken zoals het voorspellen van overdracht van voer naar producten en het maken van een vertaalslag van in vitro gemeten toxische effecten naar de mens. De mogelijkheden en beperkingen van de PBK-modellen zullen hierbij op een transparante manier zichtbaar gemaakt worden.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21