Ontwikkeling NL-EU Monitor Voedselverspilling (BO-43-110-008, BO-43-002.02-002, BO-20-015-006, BO-20-005-004)

Project: EZproject

Project Details

Description

Voedselproductie hangt nauw samen met het gebruik van grondstoffen, met klimaatvraagstukken en ontwikkeling van landen in de wereld. Het volume aan en de bestemmingen van voedselresten wanneer zij wegvallen voor humane consumptie, zijn een zichtbare graadmeter van inefficiënties in de voedselketen t.a.v. grondstoffen, milieu, en sociaaleconomische aspecten. De Europese Unie heeft zich gecommitteerd aan halvering van de voedselverspilling in 2030 en reductie van de verliezen ten opzichte van 2015 (SDG 12.3). De omvang en bestemmingen van voedselresten zijn de afgelopen jaren (2011-2017) door Wageningen UR gemeten met de Monitor Voedselverspilling, gebaseerd op openbare gegevens op het gebied van afval- en reststroomverwerking. Parallel hieraan is in 2014 een start gemaakt met de verkenning van een methodiek om de huidige monitor te transformeren van een afvalmanagement perspectief (achterkant) naar een ketengericht reststromen perspectief (voorkant). In 2015 is dit onderzoek voortgezet resulterend in meetmethodes waarmee voor individuele partijen binnen iedere stakeholder in de keten de omvang van de voedselverspilling bepaald kan worden. Eveneens is onderzocht welke mate en vorm van opschaling nodig is om op basis van de voorkant te komen tot een representatief beeld van de totale omvang aan reststromen in Nederland. Binnen het project Actielijn 1 Monitoring van voortgang voedselverspilling wordt voor de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling gewerkt aan het bevorderen van monitoring door alle ketenpartijen en het ontwikkelen van methodes on primaire data bij bedrijven te verkrijgen.

Om de voortgang voor deze doelstelling te monitoren wordt de MVV verder ontwikkeld naar een monitor van Nederlandse Voedselresten, welke aan gaat sluiten bij de door Europa gewenste methodiek. Deze methodiek is vastgelegd in 2019 (beschreven in de Gedelegeerd Besluit (GBVB) 2019/1595)[1]. Het project voorziet in de aanpassingen die daarvoor gemaakt dienen te worden in de Nederlandse aanpak monitoring voedselverspilling De eerste periode waarover in 2022 aan de EU gerapporteerd moet worden is januari 2020 tot en met december 2020.

 

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2019:248:TOC

StatusActive
Effective start/end date1/01/1331/12/21