Ontwikkeling model voor AVP in NL (KB-37-003-060)

Project: LNV project

Project Details

Description

Afrikaanse varkenspest (AVP) vormt een toenemende bedreiging voor Nederland. Om beleidsondersteunende analyses te kunnen doen in de toekomst, voor als Nederland te maken zou krijgen met AVP gevallen in wilde zwijnen en/of uitbraken in gehouden varkens, heeft WBVR onlangs een begin gemaakt met de ontwikkeling van een model voor verspreiding (en bestrijding) van AVP in Nederland. Door een tekort aan voor Nederland representatieve veldgegevens over AVP transmissie is het niet mogelijk om een ‘kant-en-klaar’ gekalibreerd model voor Nederland op te stellen. Echter er zijn drie stappen in de verdere modelontwikkeling die (al) wel gezet kunnen worden. Deze stappen, die leiden tot een model voor AVP verspreiding in Nederland met voorlopige parameterwaarden, zijn de volgende:

  1. Het modelleren van de ruimtelijke populatiestructuur van de wilde zwijnen in NL op basis van de beschikbare gegevens over afschot en valwild binnen en buiten de leefgebieden Veluwe, Meinweg, Meerlebroek.
  2. Het verkrijgen van voorlopige parameterwaarden (+ onzekerheidsmarges), op basis van o.a. resultaten van gegevensanalyses voor Estland en zo mogelijk ook Duitsland, voor transmissie van AVP tussen wilde zwijnen en van wilde zwijnen naar gehouden varkens voor de Nederlandse context.
  3. Het verkrijgen van voorlopige waarden (+ onzekerheidsmarges), op basis van o.a. resultaten van transmissie-experimenten met AVP in varkens, voor AVP transmissieparameters tussen varkenshouderijen in Nederland.

Deze subsidieaanvraag richt zich op het uitvoeren van deze drie stappen, in samenwerking met Wageningen Environmental Research (WEnR).

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/24