Ontwikkeling methodiek voor product-gebaseerde borging voedselveiligheid (BO-43-112-001, BO-43-002.02-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Genetisch gemodificeerde organismen (GGOs) mogen alleen in de handel gebracht worden na toelating door de EU na toetsing op veiligheid. Hierop wordt gecontroleerd door het DNA van de plant /dier te analyseren. Door toepassing van nieuwe technieken, zoals CRISPR-Cas, recent door het Europese Hof ook gekarakteriseerd als GGOs, zullen er binnenkort steeds meer planten- en dierenvariëteiten komen waarbij op basis van DNA-analyses niet aan de producten vastgesteld kan worden of deze variëteiten al dan niet via gg- of andere nieuwe veredelingstechnieken tot stand zijn gekomen. Dit project analyseert de mogelijke consequenties van deze ontwikkelingen en met name de verschillende aspecten van omschakeling van de huidige proces-gebaseerde regelgeving naar een eventuele product-gebaseerde regelgeving op basis van literatuurstudies, gecombineerd met expert opinies en de uitkomsten van bredere discussie met betrokken groepen in de maatschappij.

Het project ontwikkelt een innovatieve manier voor product-gerelateerde (beleid voor) handhaving om ook de voedselveiligheid te kunnen blijven garanderen.

Doel is de ontwikkeling van een product- gebaseerde strategie voor garanderen van voedsel- en diervoederveiligheid:

  • Onderzoeken safe-by-design-principe: toepassing van data uit veredeling / fokkerij om veiligheid product aan te tonen tijdens de ontwikkeling waardoor er minder nadruk kan komen op de pre-market risicobeoordeling: (on)mogelijkheden voor markttoepassing onderzoeken; kosten; efficiëntie; garantie op voedselveiligheid.
  • Inschatting maken van de mogelijkheid om het safe-by-design-principe toe te passen op geïmporteerde planten en dieren voor andere delen van de wereld in samenhang met traceerbaarheid van producten.
  • Invloed van een product-gerelateerde handhaving voor de betrokken sectoren in het licht van de beleidskeuzes die in NL/Europa en wereldwijd gemaakt worden t.a.v. met name de risicoanalyse en traceerbaarheid 
  • De overheid is verantwoordelijk voor de borging van de voedsel- en diervoederveiligheid. De beleidsopgave is te garanderen dat de voedselveiligheid op het huidige hoge niveau blijft, ook voor producten die ontwikkeld zijn m.b.v. innovatieve technologieën. Het project ontwikkelt een visie op de verschillende aspecten van een mogelijke product-gebaseerde strategie voor het garanderen van voedsel- en diervoederveiligheid in Nederland en Europa, in de procestechnologie, plantenveredeling en veefokkerij.
StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/21