Ontwikkelen, testen en toepasbaar maken van varkens darm organoiden (KB-33-008-004)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het doel van dit project is om (high throughput) organoïdmodellen voor de varkensdarm te ontwikkelen Op basis van slachthuismateriaal zullen enteroïden en colonoïden gegenereerd worden waarbij gebruik gemaakt wordt van methoden die eerder zijn opgezet voor onderzoeksactiviteiten bij de Animal Sciences Group van WUR. De methoden zullen geoptimaliseerd worden met als doel modellen te verkrijgen die nauwkeurige, reproduceerbare, kwantitatieve metingen van transport van nutriënten en ionen over de darm mogelijk maken.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/18