Onderzoeksmethodiek en indicatoren vermaatschappelijking van natuur (WOT-04-010-037.09)

Project: EZproject

Project Details

Description

In het natuurbeleid zijn er naast concrete biodiversiteitsdoelen ook doelstellingen geformuleerd om het beleid te verbreden richting de samenleving en hiermee de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur te vergroten. Het monitoren van de voortgang op deze verbredingsdoelen is in de huidige situatie complex en vraagt om concrete handvaten. Het doel van dit project is daarom om een set aan indicatoren samen te stellen die passen bij de hybride vorm van het natuurbeleid en die concreet kunnen bijdragen aan het in kaart brengen van de maatschappelijke betrokkenheid bij het natuurbeleid met een focus op de rol van burgers. Aanvullend doel is om deze indicatoren ook toe te passen binnen het Nederlandse natuurdossier om zo een aantal concrete inzichten te kunnen bieden in de stand van zaken. Hiervoor zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:

 

1) Welke kennis rond maatschappelijke betrokkenheid van burgers bij natuur moeten de te ontwikkelen indicatoren opleveren?

 

2) Op welk niveau en met behulp van welke indicatoren kan de rol van burgers in de verbreding van het natuurbeleid richting de samenleving worden gemonitord?

 

3) Welk inzicht bieden deze indicatoren in de rol van burgers m.b.t. het verbreden van het natuurbeleid richting de samenleving?

 

Dit project bestaat uit twee fasen. In fase 1 wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een aantal indicatoren die kunnen worden gebruikt in de monitoring van maatschappelijke betrokkenheid bij het natuurbeleid. Dit gebeurt in een interactief proces met beleidsmakers en onderzoekers om de concrete toepassing vorm te kunnen geven. In de tweede fase worden de ontwikkelde indicatoren gebruikt om in de praktijk de rol van burgers in het natuurbeleid in kaart te brengen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19