Onderzoek naar duurzame Otter-populaties (WOT-04-009-034.07, WOT-04-009-043)

Project: EZproject

Project Details

Description

De geherintroduceerde otterpopulatie heeft met een geschatte omvang van 450 individuen (winter 2019/2020) de status bereikt van levensvatbare populatie. Belangrijk aandachtspunt blijft de hoge verkeersmortaliteit en genetische variatie. Het vervolg van de genetische monitoring is daarom geheel gericht op de registratie van doodvondsten en van de locaties waar deze worden gemeld. Door van alle doodvondsten DNA te verzamelen houden we tevens een vinger aan de pols wat betreft de genetische variatie binnen de populatie en van de ontwikkeling van de populatieomvang. 

 

Het project biedt inzicht in de factoren die de duurzame instandhouding van de otter in gevaar kunnen brengen en in de maatregelen die nodig zijn om dit te voorkomen. Dit is van belang voor het concreet invulling geven aan de Europese verplichting in het kader van de Habitatrichtlijn om de otter als soort van communautair belang (Bijlage II) strikte bescherming te bieden.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1531/12/21