Ondersteuning uitvoering natuurvisie (t2) (BO-11-013-036)

  • Boonstra, Froukje (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

In het natuurdomein is volop maatschappelijke dynamiek zichtbaar. Burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties maken zich druk over hun groene leefomgeving, ontplooien initiatieven en realiseren daarbij natuurwaarden. De overheid is zich steeds meer bewust van de mogelijkheden die deze maatschappelijke energie biedt. Volgens de recente Rijksnatuurvisie en diverse provinciale natuurvisies moet natuur niet meer los van de samenleving staan, maar er juist middenin. De samenleving is dus aan zet. Dit roept tegelijkertijd de vraag op wat de overheid zelf kan doen om maatschappelijke energie te herkennen, verder te brengen, aan te jagen en  te geleiden. 

Om de nieuwe overheidsrollen bij maatschappelijke initiatieven te verkennen en hiervan te leren, hebben EZ, de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en Alterra/Wageningen UR een interactief onderzoek uitgevoerd. Hieraan hebben drie  initiatieven deelgenomen: ‘Tijdelijke Natuur’ ‘Levende Tuin’ en ‘Red de Rijke Weide’.  Het interactieve onderzoekstraject bestond uit startgesprekken met de initiatiefnemers, een casestudy naar de drie initiatieven, een leerbijeenkomst per initiatief en een overkoepelende leerbijeenkomst met het programmateam van de maatschappelijke uitvoeringsagenda natuurvisies.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/15