Ondersteuning EU-meststoffenverordening (BO-43-101-003, BO-43-012.02-004, BO-20-004-014)

Project: EZproject

Project Details

Description

De EU Verordening 2003/2003 betreffende de vrije verhandeling van meststoffen in de EU werd aan een revisieproces onderworpen. De revisie werd op 25 juni 2019 afgerond door de publicatie van de nieuwe EU verordening 2019/1009. Hoofddoel is stimuleren van hergebruik van hernieuwbare grondstoffen. De nieuwe EG verordening is facultatief; fabrikanten van bemestingsproducten kunnen kiezen of hun bemestingsproduct onder een CE markering in het vrijhandels verkeer wordt gebracht dan wel onder nationale regels. EU verordening 2019/1009 reguleert naast huidige minerale meststoffen en kalkmeststoffen ook organische meststoffen, organo-minerale meststoffen, anorganische en organische bodemverbeterende middelen, groeimedia, remstoffen en plant-biostimulatoren. Nieuw is dat naast criteria voor waardegegevende bestanddelen ook criteria voor contaminanten gelden. Afvalstoffen die voldoen aan deze criteria bereiken daardoor een einde-afval-status. De publicatie start de implementatie van de nieuwe Europese meststoffen­verordening in de huidige Nederlandse meststoffenwet en in andere lidstaten. Europese Commissie en lidstaten moeten vorm en uitvoering moeten geven aan gestelde bepalingen. Op 16 juli 2022 wordt EU verordening 2003/2003 ingetrokken en dient de implementatie gerealiseerd te zijn. De implementatie geeft aanleiding tot technische vraagstukken bij normstellingen (waardegevende bestanddelen en contaminanten), analysemethoden, productiewijzen, productlijsten (zogenoemde positieve lijsten). De verruiming en wijzigingen in de EU-Verordening hebben een groot effect op de huidige Nederlandse meststoffenwet. Hierbij is het van belang om inzicht te hebben in de verhouding tot andere EU verordeningen/richtlijnen (2008/98/EG, 528/2012, 1069/2009, 142/2011, 86/278/EEG)). Het ministerie van LNV heeft behoefte aan technische-inhoudeljke expertise met betrekking tot bemestingsproducten die beschikbaar komen door  -  innovatieve - verwerkingstechnieken van hernieuwbare grondstoffen (waaronder afval- en reststoffen). Eveneens is behoefte aan expertise bij implementatie van de nieuwe EG verordening.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1331/12/23