Ondersteuning EU-meststoffenverordening (BO-43-012.02-004, BO-20-004-014)

Project: EZproject

Description

De meststoffenverordening gebaseerd op de EU Verordening 2003/2003 [1] over vrije verhandeling van meststoffen in de EU is aan een revisieproces onderworpen. Dit revisieproces heeft door de beslissing van de Europese Commissie om de circulaire economie te stimuleren een andere invulling gekregen door stimulering hergebruik van hernieuwbare grondstoffen, waaronder afvalstoffen, voor de vervaardiging van bemestingsproducten. Een voorstel voor een nieuwe verordening is op 17 maart 2016 afgekondigd. Door de beoogde revisie zullen naast huidige minerale meststoffen die het label EG-meststof voeren ook organische meststoffen, organo-minerale meststoffen, anorganische en organische bodemverbeterende middelen, potgrond- en substraten, remstoffen en biostimulatoren.  In het kader van deze revisie spelen diverse technische discussies rond normstellingen (waardegevende bestanddelen en contaminanten), analysemethoden, productiewijzen etc.  De verruiming en wijzigingen in de EU-Verordening kunnen een groot effect op de Nederlandse meststoffenwet hebben en in de vrije verhandeling van producten van verwerking van dierlijke mest en een aantal afval- en reststoffen. Hierbij is het dan ook van belang om inzicht te hebben in de verhouding van de lopende revisie van de meststoffenverordening tot andere EU verordeningen/richtlijnen (Kaderrichtlijn afvalstoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Dierlijke Bijproducten en zuiveringsslib). Het ministerie van EZ heeft behoefte aan technische expertise met betrekking tot meststoffen, normstelling en analysevoorschriften die gebruikt kan worden voor vragen die voortkomen tijdens discussies over de revisie van de Meststoffenwet. Op hoofdlijnen zijn deze vragen al te duiden.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1331/12/19