Ondersteuning activiteiten Weidegang (BO-43-111-003, BO-43-013.01-005, BO-20-013-020, BO-20-001-051)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit kennisproject staat de ondersteuning van de kennisactiviteiten van stichting Weidegang centraal. Daarbij is de ambitie neergezet om weidegang verder te verankeren. Niet de definitie van weidegang staat centraal, maar de functies van weiden: gras oogsten en koeien voeren. Een optimale invulling van beide kan een bijdrage leveren aan het rendement van melkveehouders en het realiseren van duurzaamheidsdoelen.

In de aanpak om weidegang te verankeren staat de melkveehouder centraal. We willen gezamenlijk de melkveehouder oplossingen bieden om weidegang, vanuit perspectief van gras oogsten en koeien voeren, eenvoudig en goed in zijn bedrijfsvoering in te passen.

Weidegang wordt benaderd vanuit de bedrijfskringloop bodem-gewas-koe-mest. Vanuit onderzoek wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van vuistregels, zodat 80% van de melkveehouders een goed resultaat kan bereiken. Daarbij werken we nauw samen met melkveehouders (demobedrijven Nieuw Nederlands Weiden), erfbetreders (o.a. Weidecoaches), onderwijs, vakpers en stichting Weidegang.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1431/12/21