Oesterherstel Voordelta (BO-43-116.01-002, BO-43-021.02-025)

Project: EZproject

Project Details

Description

Platteoesterbanken kwamen ooit voor in ongeveer 20% van de Nederlandse Noordzeebodem. Nadat de soort in rifvorm - bijna een eeuw uitgestorven was geweest, werd hij in een vooronderzoek door Kamermans et al. (2015) herontdekt, door duikers van Bureau Waardenburg. In de Voordelta, aan de Noordzeekant van de Brouwersdam, werd in 2015 een bank van platte oesters (Ostrea edulis) gevonden, in combinatie met andere schelpdieren. Sindsdien vindt in het gebied onderzoek plaats naar herstel van de platte oester (Sas et al., 2016, 2018, 2019; Didderen et al., 2019; van der Have 2019, Witbaard et al., 2020). Onder het OSPAR-verdrag is de platte oester aangemerkt als bedreigde soort en habitat (OSPAR Commission 2008) en er is een OSPAR-aanbeveling voor bescherming ervan (OSPAR Commission 2013). Verder heeft Nederland onder de EU-Kaderrichtlijn Mariene Strategie voor de descriptor zeebodemintegriteit onder meer het volgende milieudoel (i.e. D6T5) opgenomen: de terugkeer en het herstel van biogene riffen, waaronder platteoesterbanken (Min. IenW en Min. LNV 2018).

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/24