Oesterherstel Voordelta (BO-43-021.02-025)

Project: EZproject

Project Details

Description

Platteoesterbanken kwamen ooit voor in ongeveer 20% van de Nederlandse Noordzeebodem. Nadat de soort in rifvorm - bijna een eeuw uitgestorven was geweest, werd hij in een vooronderzoek door Kamermans et al. (2015) herontdekt, door duikers van Bureau Waardenburg. In de Voordelta, aan de Noordzeekant van de Brouwersdam, werd in 2016 een bank van platte oesters (Ostrea edulis) gevonden, in combinatie met andere schelpdieren. Sindsdien vindt in het gebied onderzoek plaats naar herstel van de platte oester (Sas et al., 2016, 2018; Didderen et al., 2019). Onder het OSPAR-verdrag is de platte oester aangemerkt als bedreigde soort en habitat (OSPAR Commission 2008) en er is een OSPAR-aanbeveling voor bescherming ervan (OSPAR Commission 2013). Verder heeft Nederland onder de EU-Kaderrichtlijn Mariene Strategie voor de descriptor zeebodemintegriteit onder meer het volgende milieudoel (i.e. D6T5) opgenomen: de terugkeer en het herstel van biogene riffen, waaronder platteoesterbanken (Min. IenW en Min. LNV 2018).

Bekeken wordt nog wat de mogelijkheden zijn de ca. 40 ha grote oesterbank eventueel nader formeel te beschermen. Afhankelijk van de daarin te maken beleidskeuzen, kan het gewenst zijn gedurende een bepaalde periode een aantal parameters te monitoren die de omvang en conditie van de oesterbank vaststellen. Voorliggende vraag wordt zekerheidshalve vast geprogrammeerd voor 2020, maar kan in deze vorm komen te vervallen, indien beleidskeuzen anders uitvallen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/20