NWO Linking aboveground-belowground interactions (BO-25.10-004-003)

Project: EZproject

Project Details

Description

Om ziekte uitbraken te beperken wordt de grond regelmatig gesteriliseerd door te stomen. Inoculatie van gesteriliseerde grond met gemeenschappen van bodemmicro-organismen kan weerbaarheid tegen bodemziektes verhogen. Via hun invloed op de chemie van de plant kunnen bodemmicro-organismen ook bovengrondse plantbelagers beïnvloeden. In dit onderzoek bestuderen we hoe inoculatie van gesteriliseerde bodems met microbiële gemeenschappen waarvan bekend is dat ze weerbaarheid van chrysant tegen bodemziektes verhogen, de gevoeligheid voor bovengrondse plaaginsecten beïnvloedt. We willen ook bestuderen hoe inoculatie van de bodem de natuurlijke vijanden van bovengrondse plagen en dus de biologische bestrijding van deze plagen beïnvloedt. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is bodeminocula te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden om weerbaarheid van snijbloemen tegen zowel ondergrondse als bovengrondse ziekten en plagen te verhogen.

 

Beoogde output en impact

De output van dit project is (1) dat één of meerdere microbiële inocula beschikbaar zullen zijn voor de chrysantensector die ziektenuitbraken in gestoomde grond onderdrukken en die de gevoeligheid van chrysant voor ondergrondse en bovengrondse ziekten en plagen verminderen; en (2) dat er inzicht is hoe microbiële gemeenschappen in de bodem bovengrondse plagen en hun natuurlijke vijanden beïnvloeden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/17