NWO 7 Harnessing the soil microbiome for improved stress tolerance in crops (BO-50-003-005, BO-25.10-006-002)

  • Beekwilder, Jules (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Droogte en ziekten vormen een grote bedreiging voor talloze landbouwgewassen. De microbiële samenstelling (het microbioom) van de bodem heeft een groot aandeel in de bescherming van planten hiertegen. Er is echter weinig bekend over de onderliggende mechanismen. Middels een innovatieve combinatie van bioinformatica en microbiële ecologie zullen het DNA en het microbioom van honderden bodemmonsters systematisch worden geanalyseerd om specifieke micro-organismen en metabolieten te identificeren met een plantbeschermende werking. De resultaten zullen worden toegepast voor de ontwikkeling van bodemkwaliteitsindicatoren en natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen, en leveren cruciale fundamentele kennis op voor het verbeteren van bodemmicrobiomen ten behoeve van verduurzaming van land- en tuinbouw.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/19