NWO 4 Dose dependent BABY BOOM function (BO-50-003-008, BO-26.03-006-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

Er is een sterke interesse in dit proces, omdat het gebruikt kan worden voor de klonale vermeerdering van planten in de groene sector of om pluripotentie (de mogelijkheid van een cel om uit te groeien tot meerdere celtypes) van plantencellen te bestuderen. Historisch gezien is er meer nadruk gelegd op het optimaliseren van protocollen voor regeneratie in verschillende plantensoorten dan op het begrijpen van het mechanisme dat hieraan ten grondslag ligt. In dit project willen we het moleculaire mechanisme achterhalen waarop het BABY BOOM eiwit regeneratie (orgaan- en embryovorming) van plantencellen kan veroorzaken.

 

De uiteindelijke output van het project is een moleculaire routekaart die de vroegste moleculaire gebeurtenissen tijdens verschillende soorten regeneratie beschrijft. Dit biedt een mechanistisch raamwerk voor het begrijpen van andere processen voor natuurlijke regeneratie van planten, dat ook gebruikt kan worden om knelpunten bij de vermeerdering van commerciële planten te overwinnen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/18