NVK Ruimtelijke verkenningen (WOT-04-011-033.01)

Project: EZproject

Project Details

Description

De Natuurverkenning 2050 zal niet als zelfstandig rapport verschijnen, maar wordt geïntegreerd in zowel een landbouw-natuurverkenning als in de Ruimteverkenning - Nederland Later 2.0. Door de Natuurverkenning in de Ruimteverkenning te integreren kan worden verkend wat de ruimtelijke consequenties zijn van vraagstukken rond biodiversiteitsherstel en hoe deze kunnen worden verbonden met andere ruimtelijke vraagstukken.

Dit vraagt inbreng vanuit het, in uitvoering zijnde, werk aan de Natuurverkenning in de Ruimteverkenning. De inbreng richt zich op de twee fasen waarin de Ruimteverkenning wordt uitgevoerd. De eerste fase richt zich op het opstellen van een notitie t.b.v. de Kabinetsformatie in het voorjaar van 2021. De tweede fase is een meer uitgebreide scenariostudie die in 2022 zal verschijnen.

De bijdrage vanuit de Natuurverkenning spitst zich toe op de ruimtelijke vraagstukken in het landelijk gebied. Te beantwoorden vragen zijn hoe biodiversiteitsherstel en daaraan verbonden doelen kunnen worden verbonden met andere ruimtelijke vraagstukken in het landelijk gebied.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21