NVK Landbouw (WOT-04-011-033.02)

Project: EZproject

Project Details

Description

De Natuurverkenning 2020-2050 wordt geïntegreerd in onder andere de Ruimteverkenning - Nederland Later 2.0 en de landbouw-/natuurverkenning. Door deze integraties kan worden verkend hoe vraagstukken rond biodiversiteitsherstel en andere vraagstukken met elkaar samenhangen en wat keuzes vanuit ruimtelijke beleid en landbouw in de verschillende scenarios betekenen voor biodiversiteit. Het PBL wil hiermee bijdragen aan het verbinden van natuurbeleid met andere maatschappelijke opgaven die relevant zijn voor het behoud van de biodiversiteit.

 

Het hier geformuleerde project heeft tot doel om vanuit het - in uitvoering zijnde - werk aan de Natuurverkenning een bijdrage te leveren aan de landbouw-/natuurverkenning.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21