Nutrientenbalans bossen (KB-36-003-019, KB-24-002-026)

Project: EZproject

Project Details

Description

In 2017 is een eerste versie van een adviessysteem uitgebracht dat beheerders helpt bij het kiezen van het oogstniveau, onderverdeeld in het oogsten van uitsluitend stamhout of ook top- en takhout, en het treffen van mogelijke mitigerende maatregelen om de nutriëntenbalans van het bos op peil te houden. Het adviessysteem richt zich op vier belangrijke (macro)nutriënten: calcium, kalium, magnesium en fosfor. Stikstof is buiten beschouwing gelaten omdat de aanvoer ervan door depositie in de Nederlandse bossen zeer hoog is en de komende decennia naar verwachting hoog zal blijven, waardoor er geen tekorten worden verwacht. Het adviessysteem, wat is gericht op zeven hoofdboomsoorten op zandgronden, heeft als doel beheerders en overheden een tool te geven, die bijdraagt aan een duurzaam bosbeheer, gericht op de voedingstoffenbalans van de bodem. Andere duurzaamheidsaspecten van het bos, zoals biodiversiteit zijn nog niet meegenomen. Doel van dit project, voor de periode 2019-2022 is genoemd adviessysteem verder te verbeteren door (i) verbetering van relevante data met betrekking tot afvoer, verwering en uitspoeling van nutriënten en (ii) het evalueren van verschillende vormen van houtoogst en van mitigerende maatregelen op nutriëntenuitspoeling, bodembiodiversiteit en diversiteit van de ondergroei.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1631/12/22