NK Vochtbeheersing en LED pijlers voor duurzame Chrysanten teelt (BO-53-004-045)

Project: EZproject

Project Details

Description

In de winterteelt onder full led was de lichtbenutting niet voldoende hoog, waardoor de takken te licht werden met te weinig bloemen. De mogelijke oorzaken hiervoor worden gezien in een te hoge plantdichtheid, een te lage luchtvochtigheid of een lagere efficiëntie van de fotosynthese onder het gebruikte spectrum of een te lage gewastemperatuur Voor verdere onderbouwing van de teeltwijze met full led in combinatie met insectengaas, actieve ontvochtiging en verneveling is het wenselijk het onderzoek met een jaar (= 4 teeltronden) te verlengen en daarbij te laten zien dat het naast Baltica ook voor andere, meer bladkwaliteit gevoelige, rassen mogelijk is om op deze wijze te telen

StatusActive
Effective start/end date1/07/20 → 31/12/21