NK Uitbreiding Kaskieswijzer NAPRO (BO-43-127-026, BO-53-004-056)

Project: EZproject

Project Details

Description

De Kaskieswijzer biedt een aanzienlijke hoeveelheid informatie over natuurlijk licht. In vervolg op het onderzoek aan nieuwe manieren en technologieën voor fossiel vrije teelt in kassen op basis van LED belichting, is het nodig om de opgedane kennis voor telers ook beschikbaar te maken. Op dit moment zijn SON-T lampen nog veruit het meest gebruikte type belichting, hoewel onderzoek heeft aangetoond dat LED's het energieverbruik aanzienlijk zouden verminderen. De beslissing om te investeren wordt echter bemoeilijkt door alle factoren waarmee een teler rekening moet houden voordat hij een weloverwogen beslissing kan nemen. In dit project zullen we Kaskieswijzer uitbreiden met kennis over kunstlicht: lamptypen, spectra, essentiële kennis over lichtintensiteit en –kwaliteit, en de bekende (en gevalideerde) effecten op bepaalde gewassen en op biologische bestrijders. Een dergelijk overzicht van kunstlicht en de effecten ervan zouden de moeilijke beslissing over de investering in LEDs gemakkelijker maken en het zou het energieverbruik van belichte teelten aanzienlijk verminderen.

 

De kennis die in onderzoeksprojecten is opgedaan is beschikbaar in de vorm van rapporten en publicaties. Vaak is kennis gebaseerd op bepaalde aannames en voorwaarden horende bij het betreffende onderzoek. Ook hebben factoren die van invloed zijn op kunstlicht en daglichttoetreding vaak een grote interactie met elkaar. Dit maakt het voor telers moeilijk om de beschikbare kennis zodanig te interpreteren dat voor hun specifieke situatie van toepassing gemaakt kan worden. Hierdoor worden vaak ontwerpkeuzes gemaakt op basis van gevoel en ervaring (van andere telers) in plaats van hun specifieke ontwerpwensen en eisen. De kans bestaat dat verkeerde keuzes gemaakt worden wat ten koste gaat van de effectiviteit van de investering of tot een hoger energiegebruik leidt. Zeker met de toename van een grotere keuze uit verschillende lampen, (diffuse) kasdek- en schermmaterialen is een goed onderbouwde beslissing belangrijk.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/22