NK Sneltesten voor inzicht en sturing van de assimilatenbalans (BO-43-127-031)

Project: LNV project

Project Details

Description

Binnen Het Nieuwe Telen wordt planmatig geteeld. Daarbij streeft men naar balans tussen de aanmaak en het verbruik van assimilaten door het gewas. Inzicht in deze assimilatenbalans van het gewas kan telers helpen om het kasklimaat en CO2 dosering te optimaliseren en daarmee CO2 en energie te besparen. Helaas is het lastig om de assimilatenbalans te meten omdat bepalingen van assimilaten als zetmeel en suikers tijdrovend zijn en/of specialistische (dure) apparatuur en kennis vereisen. Echter, in verschillende onderzoeksvelden wordt gebruik gemaakt van indicatoren voor zetmeel en suikerconcentraties die sneller en vaak goedkoper zijn te meten dan de zetmeel en suikerconcentraties zelf. In dit project zal de kennis t.a.v. technieken en methodes die ingezet kunnen worden om dergelijke indicatoren te meten en zo snel de assimilatenstatus van het gewas in te kunnen schatten (“sneltesten”) worden geïnventariseerd. Het gewas is hierbij het uitgangspunt: eerst moet duidelijk zijn wat er precies kan worden gemeten (assimilaten of andere stoffen) en wanneer om inzicht te krijgen in de assimilatenbalans. Daarnaast zal doormiddel van gesprekken met telers, adviseurs en onderzoekers de behoefte en mogelijk toepassing van dergelijke sneltesten in kaart worden gebracht. Het uiteindelijke doel van dit project is om een beschrijving te geven van de haalbaarheid van sneltesten die inzicht geven in de assimilatenbalans van een gewas en hoe deze mogelijk kunnen worden ingezet om klimaatstrategie en CO2 dosering te optimaliseren op basis van uitkomsten van dergelijke sneltesten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2231/12/23