NK Potplantenteelt integraal klimaatneutraal (BO-53-004-059)

Project: EZproject

Project Details

Description

De groene potplantenteelt is een warme teelt waarbij de lichthoeveelheid een belangrijke groeifactor is die sterk wordt gereguleerd door het jaar heen. Met een hoog (piek) gasverbruik tot 40 m3/m2. Naast deze warmtebehoefte wordt deze teelt gekenmerkt door een lage lichtbenuttingsefficiëntie. Een hoge minimumtemperatuur veroorzaakt een scheve temperatuur/lichtverhouding in de winter wanneer er weinig licht is. In het onderzoek Potplanten optimaal klimaatneutraal is de eerste stap gezet naar verduurzaming en intensivering van de potplantenteelt. Er kan tot wel 60% energie bespaard worden onder een kasdek met effectief hogere transmissie en door toepassing van het klimaatneutrale teeltconcept. Echter, het doortrekken van deze teeltstrategie naar het voorjaar leidt niet tot een substantiële verhoging van de lichtbenutting en groei. Dit kan verklaard worden doordat licht in die situatie niet meer limiterend is, maar de hogere temperaturen de assimilatenbalans verstoren. Daarnaast lijken bepaalde trends in de luchtvochtigheid de vochtbalans negatief te beïnvloeden en een oorzaak te zijn voor afname van productkwaliteit. Het is noodzakelijk voor de toepassing van het teeltconcept dat deze plantbalansen optimaal zijn gedurende het hele seizoen. Daarnaast spelen de nutrientenbalans en plantgezondheid een steeds grotere rol in het geheel en moeten die zeker niet beperkend zijn. Dit vereist verdieping van het teeltconcept, met name in de interacties tussen de temperatuur/lichtverhouding en temperatuur/vochtverhouding. Doorontwikkeling is noodzakelijk om sectorbreed bewustwording en energiebesparing te kunnen realiseren.

Vanuit Kas als Energiebron heeft er een proef bij Delphy plaastgevonden waar een energiezuinige teelt van Zamioculcas gedemonstreerd wordt. De beoogde energiebesparing bedroeg 50%.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21