NK Potanthurium Spectrum NAPRO (BO-43-127-022, BO-53-004-074)

Project: EZproject

Project Details

Description

De Kas2030 demo is de eerste toepassing van full LED bij potanthurium, een bloeiende schaduwplant. In twee zomerteelten (grotendeels onbelicht) en een winterteelt zijn planten geteeld. We streven naar een lichtsom van 9-10 Mol per dag, wat hoger is dan in de praktijk gebruikelijk; in de zomer door meer natuurlijke licht toe te laten; in de winter door de aanwezigheid van hoge intensiteit (200 µmol/m2s LED belichting (8%B, 6% G, 85% R en 1% FR).

De groei en ontwikkeling van dit gewas in deze Kas2030 is in de eerste zomer praktijkconform;  in de winter heel snel. De planten ontwikkelden zich onder belichting in een rap tempo (6 tot 11 weken sneller dan de praktijk onbelicht). Met veel meer bloemen per plant (35-50% meer), grotere bloemen (breder en langer), en groter blad.

Er zijn er ook negatieve kwaliteitsaspecten waargenomen. Deze doen zich alleen of in veel sterkere mate in de winter (onder lamplicht) voor ondanks gelijke lichtsommen als in de zomer. Te weten: het vlekkerig vergelen van het ouder blad en het rekken van de bloemsteeltjes ten opzichte van het bladpakket (verschil kan oplopen tot 20 cm!). Hierdoor oogt de plant mager en graterig, wat tot een onverkoopbare plantvorm leidt. Jaarrond wordt een vrijwel gelijke lichtsom aangehouden, maar juist in de periode dat het aandeel van de assimilatiebelichting in de lichtsom de overhand heeft is strekking te zien.

Bekend uit praktijk en eerder onderzoek is dat er ook strekking plaats vindt bij belichting met SON-T. Belichten met SON-T leidt tot overmatige bloemsteelstrekking niet alleen bij potanthurium, maar is ook bekend / beschreven bij andere gewassen: binnen dezelfde familie van de Araceae komt dit voor bij Spathiphyllum en Zantedeschia, alsmede Snijanthurium; binnen de bloeiende schaduwplanten bij Calathea crocata (bloeiend) en Curcuma; binnen de koude teelten bij Cyclamen en Freesia. Maar ook b.v. Hydrangea (niet een schaduwplant!), leidt belichten( met SON-T ) in het najaar tot ongewenste verhoudingen bloemlengte-bladlengte. Bladsymptomen die op chlorofylafbraak lijken, zijn bijvoorbeeld bij aubergine waargenomen bij belichten met LED (proeven in het IDC licht).

 

Uit een nadere bestudering van het eerdere onderzoek zijn klimaataanpassingen (waaronder daglengte, dag/nacht temperatuur verhouding en verlaging van de CO2 dosering) voorgesteld teneinde de bloemsteel rek zoveel mogelijk te beheersen in de Kas2030.  De overblijvende invloed, is die van het Spectrum van de LED belichting op de bloemsteelstrekking en bladkwaliteit. De redenen om spectrum onderzoek te doen met potanthurium als modelgewas: anthurium is een schaduw plant, en uit literatuur is bekend dat het spectrum van het natuurlijke licht in de schaduw van een bos of jungle een zeer afwijkende samenstelling heeft in vergelijking met de samenstelling van de huidige LED belichting. Zeker als het gaat om de Rood:Verrood verhouding, die belangrijk zou kunnen zijn via activatie van de fytochroom voor strekking, circadiaanse ritmes en chlorofyl aanmaak.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/22